Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Παλιώνουν ανασφάλιστα τα σπίτια στην Ελλάδα

Οι κατοικίες είναι εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές, σε ζημιές από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα καθώς και σε ζημιές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως κακόβουλες ενέργειες, κλοπές, διαρρήξεις κ.ά.

της Σοφίας Τσιλιμπουνίδου, Προισταμένης του Τομέα Τυποποιημένων και Bancassurance  της Διεύθυνσης Πυρός και Τεχνικών Ασφαλίσεων στην Εθνική Ασφαλιστική

Συνεπώς, υπάρχει ουσιώδης ανάγκη για την εξασφάλισή τους και ένας τρόπος είναι να ασφαλίζονται. Αφού σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος η ανακατασκευή τους ή η αντικατάστασή τους απαιτεί κονδύλια. Που πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα από τους ιδιοκτήτες τους. Ανάλογα με το εάν είναι κάποιος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, η έκθεση στον κίνδυνο είναι διαφορετική. Αφού ο ενοικιαστής ανησυχεί περισσότερο για το περιεχόμενο του διαμερίσματος διότι αφορά δική του ιδιοκτησία και λιγότερο για την κατοικία καθαυτή. Οπωσδήποτε, και οι δύο αναζητούν ασφάλιση έναντι της φωτιάς, η οποία αποτελεί αρχέγονο φόβο του ανθρώπου. Ωστόσο, οι κατοικίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές. Σε αυτό συντελούν πέραν των γεωμορφολογικών συνθηκών της χώρας μας και αρκετοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αναπόφευκτη αύξηση των ζημιών. Όπως η πληθυσμιακή αύξηση, η αστυφιλία, η κατοίκηση περιοχών εκτε θειμένων σε καταστροφές καθώς και η κλιματική αλλαγή.

Σημειώνουμε ότι, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους πίνακες του “World Disaster Report 2016”, όταν αναφερόμαστε σε φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη εννοούμε θύελλα/καταιγίδα, πλημμύρες και τυφώνες. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου ο σεισμός αποτελεί τον πρωταρχικό κίνδυνο. Οι σεισμοί στις Αλκυονίδες (1981), της Καλαμάτας (1986), των Γρεβενών-Κοζάνης (1995), ο σεισμός της Πάρνηθας (1999) κ.ά., έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 100% σεισμικά ασφαλείς περιοχές. Άλλωστε, η χώρα μας κατέχει την έκτη θέση επικινδυνότητας από άποψη σεισμικότητας παγκοσμίως. Οπότε είναι βάσιμος ο φόβος ότι θα έχουμε ισχυρούς σεισμούς και στο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το περίπου 10% των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν συνάψει ασφαλιστήρια Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων και μόνο μέρος αυτών ασφαλίζονται για Σεισμό.

* Οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις από τους ασφαλιστές τους και από τις ασφαλιστικές*

Επιπλέον, η ηλικία των κτισμάτων επιτείνει την επικινδυνότητά τους καθότι τα κτίρια στην Ελλάδα τείνουν να γερνούν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τα κτίσματα κατασκευής μετά το 1986 υπολογίζονται στο 20% του συνόλου των κτισμάτων. Ενώ τα κτίσματα κατασκευής μετά το 1995, άρα κτισμένα βάσει εκσυγχρονισμένου αντισεισμικού κανονισμού, αποτελούν μόνο το 6% του συνόλου. Η πλειονότητα των κτιρίων –περίπου τα μισά– είναι κατασκευής μεταξύ 1959-1984 και σε περίπτωση ισχυρού σεισμού αναμένεται, σε σχέση με τα νεότερα, να παρουσιάσουν υψηλότερη τρωτότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η επιβάρυνση των οικοδομών λόγω ηλικίας και γήρανσης, φθορών, ελλιπούς συντήρησης και ακατάλληλων παρεμβάσεων κ.λπ., τις καθιστά έκθετες και σε άλλους κινδύνους εκτός του σεισμού. Όπως στον κίνδυνο της διάρρηξης σωληνώσεων, που αναπόφευκτα επιφέρει ζημιές αλλά και σε αυτόν καθ’ εαυτό τον κίνδυνο της φωτιάς αφού εν γένει η αντοχή τους είναι εξασθενημένη.

Η κάλυψη αυτή αφορά τη ρήξη των ίδιων των σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης/ψύξης και αποχέτευσης. Αλλά και τις άμεσες συνέπειες της ρήξης στα ασφαλιζόμενα και στο περιεχόμενο. Οι ασφαλιστικές αναθεωρούν την πολιτική τους και προσφέρουν πιο διευρυμένη έκταση κάλυψης για το συγκεκριμένο κίνδυνο. Η πλημμύρα είναι επίσης ένας υπαρκτός κίνδυνος για τις κατοικίες. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν παρατηρούνται αυξημένες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, λόγω κλιματολογικών αλλαγών, ενώ οι μέσες τιμές βροχόπτωσης στην Ελλάδα είναι μικρές, παρουσιάζονται περιοδικά φαινόμενα μεγάλης έντασης βροχοπτώσεων. Οι οποίες και λόγω έλλειψης υποδομών επιφέρουν μαζικά ζημιογόνα περιστατικά.

* Η ηλικία των κτισμάτων επιτείνει την επικινδυνότητά τους καθότι τα κτίρια στη χώρα μας τείνουν να γερνούν*

Επιπλέον, οι πελάτες ζητούν να καλυφθούν και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Που πιθανόν να πληγούν από βραχυκύκλωμα, αλλά και για ζημιές στις ίδιες τις ηλεκτρικές τους συσκευές. Οι ασφαλιστικές αναθεωρούν την πολιτική ανάληψής τους και εξετάζουν την παροχή κάλυψης των ηλεκτρικών βλαβών των λευκών συσκευών των κατοικιών. Τέλος, λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας στον πληθυσμό. Κάτι που κάνει δημοφιλείς τις καλύψεις κλοπής και πολιτικών ταραχών. Οι ασφαλιστικές ανταποκρινόμενες στην ανάγκη αυτή παρέχουν επιπλέον και την κάλυψη της ληστείας. Η τάση των ασφαλιστικών είναι να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών τους. Επιδιώκουν να δημιουργούν κατανοητά ασφαλιστήρια, φιλικά προς τον ασφαλιζόμενο. Δυστυχώς, λόγω της νομοθεσίας αλλά και κανονιστικών διατάξεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να προσαρμόζουν τα κείμενά τους, τα οποία πολλές φορές δεν είναι εύκολα κατανοητά. Για αυτόν το λόγο, οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις από τους ασφαλιστές τους και από τις ασφαλιστικές.

Η κατοικία ασφαλίζεται συνήθως μέσω τυποποιημένων προϊόντων που προωθούνται στην αγορά μέσω πακέτων ασφάλισης. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν μεταξύ αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και την οικονομική τους ευχέρεια. Οι ασφαλιστικές από την άλλη έχουν μεγάλη εμπειρία στον κλάδο αυτό. Ο οποίος άλλωστε αποτελεί σημαντικά μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου των περισσοτέρων από αυτές και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν παραμετροποίηση. Τόσο των παροχών όσο και των ασφαλίστρων ανάλογα με την ύπαρξη μέτρων προστασίας, αλλά και με το έτος κατασκευής των οικοδομών κ.ά.

Ως τυποποιημένο προϊόν, είναι εύκολο να προωθηθεί μέσω διαδικτύου. Άλλωστε η δυνατότητα αυτή παρέχεται από πολλές ασφαλιστικές. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών αναγκών των πελατών ανά περίπτωση, η ασφάλιση μέσω διαδικτύου συνήθως δεν προτιμάται. Για το λόγο αυτόν, λίγοι είναι οι πελάτες που καταφεύγουν στο διαδίκτυο για να συνάψουν ασφαλιστήριο κατοικίας ενώ στρέφονται ακόμη στις παραδοσιακές μεθόδους πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για το κόστος ασφάλισης κατοικίας, μπορεί να ανατρέξει σε εξειδικευμένα sites που παρέχουν σχετική αναλυτική πληροφόρηση. Ωστόσο, αυτοί που στρέφονται για την ασφάλισή τους σε παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες, κατά βάση συμβουλεύονται διαμεσολαβητές.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσαρμόζονται συνεχώς….

Στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία, αναπροσαρμόζοντας την ανάληψη των κινδύνων στα νέα δεδομένα. Προς το παρόν, παράγοντας παραμετροποίησης του κινδύνου είναι η ύπαρξη συναγερμού συνδεδεμένου με κέντρο λήψης σημάτων. Δεν υπάρχει παραμετροποίηση για τις εφαρμογές μέσω βιντεοκλήσεων με τη βοήθεια των οποίων ενημερώνεται ο ασφαλιζόμενος για φωτιά ή για διαρροή στην κατοικία του, αφού ακόμα ο συγκεκριμένος τρόπος ενημέρωσης δεν είναι ευρέως διαδεδομένος στην Ελλάδα. Θεωρούμε ωστόσο, ότι με την εφαρμογή αυτή θα περιορίζεται η έκταση πιθανής ζημιάς και όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται τότε θα φέρει αναπόφευκτα επιρροές και στην ανάληψη των κινδύνων κατοικίας.

Πηγή : asfalistikomarketing.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Τι γνωρίζετε για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη; Δείτε παραδείγματα

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» (δείτε εδώ), που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη σύνταξη ερμηνευτικού σημειώματος για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη.

Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ, το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα. Ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη:

Ο όρος Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability) επεκτείνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές – απαιτήσεις που μπορεί να εγείρει ένα ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Έναντι άλλου ασφαλισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στην ίδια Ασφαλιστική Σύμβαση. Κατά παρέκκλιση της γενικής παραδοχής ότι τα ασφαλισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να θεωρούνται ταυτόχρονα και τρίτοι.

Σύμφωνα με τους συνήθεις όρους “cross liability”, το κάθε ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται σαν να διατηρεί ξεχωριστό ασφαλιστήριο ευθύνης.

Η συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης αποκτά αντικείμενο μόνο εφόσον τα ασφαλισμένα μέρη είναι περισσότερα του ενός. Η εν λόγω επέκταση δεν παρέχεται με χωριστό όριο ευθύνης. Αλλά παρέχεται πάντα εντός των ορίων ευθύνης του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης και δεν προσαυξάνει το όριο ευθύνης αυτού.

Η επέκταση της διασταυρούμενης ευθύνης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες καλύψεις ή επεκτάσεις κάλυψης. Οι οποίες είτε ασφαλίζονται ή θα μπορούσαν να ασφαλίζονται κάτω από την ίδια σύμβαση. Π.χ. η επέκταση της Διασταυρούμενης Ευθύνης σε ένα ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Κάλυψη της Εργοδοτικής Ευθύνης).

Παραδείγματα ζημιών

1ο παράδειγμα

Μία αυτοκινητοβιομηχανία διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντων με επέκταση Διασταυρούμενης Ευθύνης. Στο οποίο ονομάζονται ως συνασφαλισμένα μέρη οι θυγατρικές της εταιρίες.

Περιγραφή συμβάντος

Η μητρική εταιρία είναι υπεύθυνη για τη συναρμολόγηση των οχημάτων. Ενώ οι θυγατρικές της κατασκευάζουν τα διάφορα μέρη που προορίζονται για τα οχήματα. Εξαιτίας ελαττωματικού προϊόντος που έχει κατασκευαστεί από τη θυγατρική εταιρία, συμβαίνουν οδικά ατυχήματα με αποτέλεσμα να εγερθούν αρκετές απαιτήσεις κατά της μητρικής εταιρίας.

Η μητρική εταιρία ακολούθως στρέφεται κατά της θυγατρικής της εταιρίας προκειμένου να αξιώσει την επανείσπραξη τυχόν αποζημιώσεων που κατέβαλε στους πελάτες της λόγω του ελαττωματικού προϊόντος της τελευταίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντων που διατηρεί η μητρική εταιρία έχει επέκταση για Διασταυρούμενη Ευθύνη με συνασφαλισμένα μέρη τις θυγατρικές της εταιρίες, οι παραπάνω αξιώσεις της μητρικής εταιρίας κατά της θυγατρικής της εταιρίας θα καλυφθούν από το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2ο παράδειγμα

Ένα εργοστάσιο παραγωγής Φωτοβολταικών Pannels διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, με επεκτάσεις Αστικής Ευθύνης Εργοδότη και Διασταυρούμενης Ευθύνης. Στο ασφαλιστήριο ονομάζονται ως συνασφαλισμένα μέρη οι Εργολάβοι και οι Υπεργολάβοι του Ασφαλισμένου

Περιγραφή συμβάντος

Ένας καλαθοφόρος γερανός υπεργολάβου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια χειρισμών για να εκτελέσει εργασίες συντήρησης της οροφής του εργοστασίου παραγωγής Φωτοβολταικών Pannels κτυπά την κολώνα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Με την πράξη αυτή ο υπάλληλος του υπεργολάβου που βρίσκεται εντός του καλαθοφόρου πέφτει και τραυματίζεται. Επίσης πέφτει και η κολώνα της ΔΕΗ. Με αποτέλεσμα τον προσωρινό τερματισμό της λειτουργίας του εργοστασίου και υλικές ζημιές στο σταθμευμένο ΙΧ όχημα του υπεργολάβου που έχει αναλάβει τις εργασίες συντήρησης

Λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλιστική κάλυψη και τις επεκτάσεις αυτής που διατηρεί ο ασφαλισμένος, οι παραπάνω ζημίες θα καλυφθούν ως ακολούθως:

– ο τραυματισμός του εργαζομένου του υπεργολάβου θα καλυφθεί από την επέκταση κάλυψης Αστικής Ευθύνης Εργοδότη,
– οι υλικές ζημιές του ΙΧ οχήματος του υπεργολάβου θα καλυφθούν βάσει της επέκτασης Διασταυρούμενης Ευθύνης, και
– οι υλικές ζημιές στην κολώνα της ΔΕΗ θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης

3ο παράδειγμα

Mία κατασκευαστική εταιρία διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, με επεκτάσεις Αστικής Ευθύνης Εργοδότη και Διασταυρούμενης Ευθύνης. Στο ασφαλιστήριο ονομάζονται ως συνασφαλισμένα μέρη οι Εργολάβοι και οι Υπεργολάβοι του Ασφαλισμένου.

Περιγραφή συμβάντος

Η κατασκευαστική εταιρία αναλαμβάνει την κατασκευή διώροφης κατοικίας. Που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Για την κατασκευή του έργου η εταιρία συνεργάζεται με άλλους τεχνίτες και εργάτες.

Το έργο προχωρούσε κανονικά και οι εργασίες είχαν φτάσει σε σημείο όπου είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκσκαφή για την θεμελίωση του κτιρίου. Είχαν σκυροδετηθεί τα θεμέλια και τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (τοιχία, στύλοι, δοκοί πλάκα) μέχρι και το επίπεδο της πλάκας οροφής του υπογείου.

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων (καλούπωμα) για την κατασκευή των φερόντων στοιχείων του ισόγειου επιπέδου του κτιρίου. Ένας εργάτης, κατά τη διάρκεια ξεκαλουπώματος ξυλοτύπου οροφής υπογείου και δη κατά τη διάρκεια χρήσης υφιστάμενων ικριωμάτων για να προσεγγίσει το επίπεδο των ξυλοτύπων της οροφής του υπογείου. Παραπάτησε για ανεξήγητους λόγους (πιθανόν λόγω ζάλης, απροσεξίας, ή πτώσης τμήματος ξυλοτύπων κ.λ.π.) με συνέπεια να βρεθεί στο δάπεδο του υπογείου.

Το ατύχημα ήταν θανατηφόρο.

Λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλιστική κάλυψη και τις επεκτάσεις αυτής που διατηρεί ο ασφαλισμένος. Η αποζημίωση που θα καταβληθεί στην οικογένεια του θανόντος θα καλυφθεί από την επέκταση κάλυψης Αστικής Ευθύνης Εργοδότη.

Πηγή : www.nextdeal.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Εσείς τι σκέφτεστε όταν ακούτε τον όρο ιδιωτική ασφάλιση;

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε όταν ακούτε τον όρο ιδιωτική ασφάλιση; Η αλήθεια είναι ότι οι απόψεις και οι εμπειρίες για τον κλάδο, ποικίλουν. Ας δούμε όμως τι πραγματικά ισχύει.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης με σκεπτικισμό και επιφύλαξη. Επηρεασμένοι ίσως από προσωπικές τους εμπειρίες ή περιστατικά στο κοντινό τους περιβάλλον.

Η πραγματικότητα είναι όμως ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος για τη σύγχρονη κοινωνία. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι όσο πιο ανεπτυγμένος είναι, τόσο λιγότερα είναι τα κοινωνικά προβλήματα που εμφανίζονται.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, με τη δραστηριότητά τους ως επιχειρήσεις, αποτελούν ένα πολύ ευρύ πεδίο για την απασχόληση εργαζομένων σε διάφορους τομείς. Αλλά οι θετικές παράμετροι δεν σταματούν εκεί.

Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν οι κάθε είδους ζημιές δεν διορθώνονταν (δουλειά που κάνει ο ασφαλιστικός κλάδος). Πώς θα επηρεάζονταν οι οικονομικές, επιχειρηματικές, επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες αν δεν υπήρχε συνέχεια και σταθερότητα; Μέσω του ασφαλιστικού κλάδου επίσης ενθαρρύνεται και προάγεται και η αποταμίευση. Ενώ τα κεφάλαια αυτά που δημιουργούνται από τα ασφάλιστρα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για μια ισχυρή εθνική χρηματαγορά. Φυσικά, τα αποταμιευτικά αυτά κεφάλαια βοηθούν στις επενδύσεις, στην ισχυροποίηση της οικονομίας αλλά και την αύξηση του ΑΕΠ.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι ο ασφαλιστικός κλάδος στηρίζει και επιστημονικές έρευνες. Που συνδέονται με την υγεία ενώ βοηθά και στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας.

Σε έναν κόσμο λοιπόν που όλα πλέον είναι απρόβλεπτα και δεν γνωρίζετε τι θα γίνει αύριο,

Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί μια σιγουριά. Μπορεί να σας προστατέψει από οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Είτε σε εσάς είτε στην οικογένειά σας, στα περιουσιακά σας στοιχεία και στην επιχείρησή σας. Ιδιώτες, επαγγελματίες, γονείς, όποια και αν είναι η ιδιότητα που σας χαρακτηρίζει. Μπορείτε πλέον να βρείτε το κατάλληλο πρόγραμμα, ώστε να προστατέψετε αυτά που θεωρείτε πολύτιμα (χρηματικής αξίας ή μη).

Επομένως, καταλήγουμε ότι ο «παρεξηγημένος» ασφαλιστικός κλάδος κρύβει δυνατότητες που μπορούν να φανούν χρήσιμες στις ιδιαίτερες στιγμές σας, καλές ή κακές. Αρκεί μια μικρή έρευνα και προκειμένου να αναγνωρίσετε τα προνόμια που σας παρέχει. Υπάρχουν άλλωστε και φορές που καλείστε να πάρετε τις καταστάσεις στα χέρια σας, χωρίς να περιμένετε τα πάντα από τους άλλους ή ακόμα και από το κράτος! Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιδιωτική ασφάλιση γίνεται σύμμαχός σας και σας βοηθά να ξεπεράσετε οποιοδήποτε εμπόδιο με σιγουριά.

Πηγή : www.nextdeal.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου ο νέος έλεγχος…

Νέο κύκλο διασταυρώσεων, τον τρίτο αυτήν τη φορά, για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, ολοκληρώνει η ΑΑΔΕ μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ ο μηχανισμός της προετοιμάζεται για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο προστίμων που θα προκύψουν μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Το ΥΠΟΙΚ, για το σκοπό αυτό εξέδωσε προ ημερών σχετική απόφαση (ΠΟΛ. 1126/29.8.2017) προκειμένου να συμπληρώσει και να τροποποιήσει την αρχική ΠΟΛ. 1163/3.7.2013 που αφορά στο  ηλεκτρονικό παράβολο.

Στο μεταξύ, μετά και το κλείσιμο της τρίτης διασταύρωσης των στοιχείων που έχουν στα αρχεία τους τα συναρμόδια υπουργεία, η αστυνομία και η ασφαλιστική αγορά, πηγές του ΥΠΟΙΚ αναφέρουν ότι θα κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμων,

τα οποία έχουν ως εξής:

– 100 ευρώ για δίκυκλα έως 250 κυβικά εκατοστά – 150 ευρώ για δίκυκλα κυβισμού άνω των 250 κυβικών

– 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά

– 250 ευρώ για τα μεγαλύτερου κυβισμού οχήματα

Σημειώνεται ότι πρόστιμα δεν θα επιβληθούν σε ανασφάλιστους οδηγούς – κατοίκους περιοχών που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ η έως τώρα κινητοποίηση του ΥΠΟΙΚ είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ανασφάλιστων οχημάτων από το 1,1 εκατ. σε λιγότερα από 500.000.

Πηγή : www.insurancedaily.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies