Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Οι 12 Διαφορές Δημόσιας και Ιδιωτικής Σύνταξης

Δημόσια και ιδιωτική σύνταξη, δύο διαφορετικοί δρόμοι με τον ίδιο ωστόσο σκοπό αλλά και προορισμό. Η μία υποχρεωτική και συνδεδεμένη με την εξαρτώμενη εργασία και την αυτοαπασχόληση, ή άλλη μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε 12 σημεία κλειδιά, η διαφοροποίηση των οποίων ανά σύνταξη πιστεύουμε οτι θα σας δώσει τη μεγαλύτερη, πιο σαφή και ξεκάθαρη εικόνα.

του Κωνσταντίνου Τόγια, Ασφαλιστικού Συμβούλου, Διευθυντή στο site Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Σήμερα

Οι συνεχιζόμενες μειώσεις στα ποσά των συντάξεων καθώς και οι αναθεωρημένες ελάχιστες απαιτήσεις για κατοχύρωση σύνταξης έχουν δημιουργήσει ένα έντονα ανασφαλές κλίμα στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών και επεγγελμάτων και ιδιαίτερα δε σε εκείνους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός της επομενης 10ετίας. Αν και οι συνεχείς αναθεωρήσεις στο κομμάτι του ασφαλιστικού της χώρας δε μας επιτρέπουν να προβλέψουμε με ακρίβεια ποιές θα είναι οι ακριβείς συνθήκες συνταξιοδότησης τα επόμενα 20 ή 30έτη. Εντούτοις θα αναφερθούμε στα σημερινά δεδομένα, που επηρεάζουν άμεσα όσους είναι κοντά στη θεμελίωση δικαιωμάτων σύνταξης και θα επηρεάζουν τους ασφαλισμένους στο εγγύς μέλλον. Προτού ξεκινήσουμε την αναφορά και ανάλυση των διαφορών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ρόλος της ιδιωτικής σύνταξης είναι να συμπληρώσει τη δημόσια σύνταξη, όχι να την αντικαταστήσει. Έτσι τα πλεονεκτήματα που μπορεί να παρουσιάσει έρχονται να προσθέσουν αξία, ευελιξία και εξασφάλιση του βιοτικού επιπέδου, μόνο σε συνδυασμό με την δημόσια συνταξιοδότηση.

Ας ξεκινήσουμε με τις βασικές διαφοροποιήσεις:

1)Το ποσό της σύνταξης

Στην δημόσια σύνταξη το ποσό καθορίζεται πλέον με βάση δύο συνιστώσες. Την εθνική σύνταξη και την αναλογική. Η εθνική σύνταξη κατοχυρώνεται με το ελάχιστο των απαιτήσεων προς συνταξιοδότηση ετών ασφάλισης (15έτη) και ορίζεται σε 384€ το μήνα για τα 20 έτη ασφάλισης.

Η αναλογική από την άλλη δεν είναι σταθερή. Κυμαίνεται με βάση το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμένος, το μισθό του, τα έτη ασφάλισής του και φυσικά τη διαθεσιμότητα σε πόρους των ταμείων. Κρατήστε ότι συνολικά η δημόσια σύνταξη δε θα ξεπερνά το 55% με 60% του τελευταίου μισθού του ασφαλισμένου πριν τη συνταξιοδότηση. Έτσι για παράδειγμα μισθωτός που λάμβανε 1000€ τελευταίο μισθό πριν τη συνταξιοδότηση, θα λαμβάνει από τη δημόσια σύνταξη κατά μέσο όρο 550€ με 600€το μήνα. Στην ιδιωτική συνταξιοδότηση τα πράγματα είναι πιο προδιαγεγραμμένα. Ο ασφαλισμένος επιλέγει το ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης που επιθυμεί να λάβει. Ιδανικά το ποσό αυτό κυμαίνεται στο 20% + του μισθού του. Έτσι δημόσια και ιδιωτική σύνταξη μαζί θα μπορούν να δίνουν ένα βαθμό αναπλήρωσης της τάξης του 0.75 με 0.80. Αναπληρώνοντας δηλαδή κατά 75% με 80 % το τελευταίο μισθό του ασφαλισμένου διασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο το βιοτικό του επίπεδο.

2) Η ηλικία συνταξιοδότησης

Δικαίωμα δημόσιας συνταξιοδότησης (πλήρη) θεμελιώνει κάποιος στα 62 ή τα 67 του με 40 έτη ασφάλισης. Ωστόσο αν κάποιος υπολείπεται σε ένσημα του δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης μειωμένης σύνταξης ή εξαγοράς του υπολειπόμενου αριθμού ενσήμων είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε με παρακράτηση ενός ελαχίστου ποσού κάθε μήνα από το ποσό της σύνταξής του. Στην ιδιωτική σύνταξη ο ασφαλισμένος γνωρίζει από την αρχή και έναρξη του προγράμματός του: το έτος, το μήνα και την ημέρα που θα συνταξιοδοτηθεί. Μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ηλικία συνταξιοδότησης επιθυμεί δίχως περιορισμούς. Σύμφωνα όμως πάντα με τη συμβολή ειδικού στο σχεδιασμό του προγράμματος, για την κατοχύρωση στη βέλτιστη ηλικία της ιδανικής σύνταξης με βάση την απαιτούμενη διάρκεια του προγράμματος. Αλλαγές στην ηλικία συνταξιοδότησης δε μπορεί να πραγματοποιηθούν σε καμία περίπτωση, αφού αποτελεί όρο του συμβολαίου που δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρία.

3)Εφάπαξ

Στη δημόσια συνταξιοδότηση το εφάπαξ αποτελούσε πάντα τη μεγάλη προσμονή για να μπορέσει ο ασφαλισμένος να αποκτήσει ότι στερήθηκε κατά τη περίοδο της ζωής του που προηγήθηκε. Ωστόσο σήμερα το εφάπαξ αποτελεί ένα μελανό σημείο για τους ασφαλισμένους μιας και το ποσό του έχει μειωθεί δραματικά αν όχι καταργηθεί. Ο λόγος είναι η δυσχέρεια που παρουσιάζουν τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της μειωμένης ρευστότητας. Να αναφέρουμε επίσης ότι το εφάπαξ αποτελεί στη πραγματικότητα ποσό χρημάτων που έχει παρακρατηθεί από τους ασφαλισμένους κατά τα έτη που εργάζονταν. Στην ιδιωτική σύνταξη το ποσό του εφάπαξ είναι γνωστό και αυτό όπως και η σύνταξη εξ αρχής και το ποσό του παραμένει αμείωτο, αφού και εδώ αποτελεί όρο του συμβολαίου. Το εφάπαξ δίνεται εναλλακτικά της ιδιωτικής σύνταξης στο τέλος της αποταμιευτικής περιόδου.

4)Κωλυσιεργίες

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε όλο και πιο έντονα το φαινόμενο των καθυστερήσεων στην απόδοση των συντάξεων και των εφάπαξ. Οι ασφαλισμένοι αν και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πολλές φορές αρκούνται σε ένα έναντι μέχρι τη πλήρη απόδοση της σύνταξής τους. Οπου και λαμβάνουν αναδρομικά τα χρήματά τους. Στη περίπτωση δε που ο ασφαλισμένος διατηρεί ένσημα σε περισσότερα από ένα ταμείο και απαιτείται συντονισμός μεταξύ των ταμείων. Τότε η αναμονή για τη πλήρη απόδοση του ποσού μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 3 έτη. Έτσι αν ο ασφαλισμένος καταθέσει την αίτηση της συνταξιοδότησής του στα 62 του θα αρκεστεί σε ένα έναντι ακόμα και μέχρι τα 65. Οι υπόλοιποι δε οι οποίοι θα κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 67 μπορεί να συνταξιοδοτηθούν πλήρως ακόμα και στα 70 τους (!). Στην ιδιωτική συνταξιοδότηση ο ασφαλισμένος όπως αναφέραμε και παραπάνω γνωρίζει την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής του από την ημέρα που θα συνάψει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Ένα μήνα πριν τη συνταξιοδότηση ερωτάται με επιστολή από την ασφαλιστική εταιρία αν επιθυμεί το ποσό εφάπαξ εναλλακτικά της σύνταξης. Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει το εφάπαξ, το πρόγραμμα τερματίζεται, αν επιλέξει τη σύνταξη ξεκινάει κανονικά και προγραμματισμένα η συνταξιοδότησή του.

5)Επιστροφή εισφορών σε περίπτωση θανάτου

Στο δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης οι εισφορές των ασφαλισμένων αναδιανέμονται. Οι σημερινοί ασφαλισμένοι πληρώνουν με τις εισφορές τους τη περίθαλψη και τα φάρμακα όλων των πολιτών και ταυτόχρονα το ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται κάθε μήνα στους συνταξιούχους. Για το λόγο αυτό το δημόσιο σύστημα ασφάλισης δε προβλέπει την αποζημίωση των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου με επιστροφή των καταβολών του. Εξαίρεση αποτελούν επαγγέλματα με αυξημένους κινδύνους για τη ζωή των ασφαλισμένων όπου και προβλέπεται αποζημίωση. Η ιδιωτική σύνταξη από την άλλη είναι ανταποδοτική. Ο ασφαλισμένος καταβάλει τις εισφορές του οι οποίες τοκίζονται ετησίως με σκοπό να του επιστραφούν με τη μορφή σύνταξης και εφάπαξ. Στη περίπτωση του μοιραίου επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων εισφορών του στην οικογένειά του (ή στους ορισμένους δικαιούχους).

6)Αναπηρία

Σε περίπτωση αναπηρίας πριν τη συνταξιοδότηση για τον ασφαλισμένο τότε το δημόσιο σύστημα ασφάλισης προβλέπει σύνταξη ανάλογα με τα έτη των ενσήμων και το ποσοστό της αναπηρίας συνολικά. Ενδεικτικά : Το 40% της εθνικής σύνταξης με αναπηρία έως 49,99%. Το 50% της εθνικής σύνταξης για όσους έχουν αναπηρία από 50% έως 66,69%. Το 75% της εθνικής σύνταξης για όσους έχουν αναπηρία από 67% έως 79,99%. Το 100% της εθνικής σύνταξης για τους βαριά ανάπηρους από 80% και άνω. Όπου εθνική σύνταξη υπολογίστε τα 384€… Στην ιδιωτική σύνταξη εφόσον ο ασφαλισμένος κριθεί ανίκανος προς εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών και θεμελιώνει κανονικά τη σύνταξη και το εφάπαξ που προβλέπεται στο συμβόλαιό του στην ηλικία όμως που έχει επιλέξει. Προσοχή και στις 2 συνταξεις σε περίπτωση αναπηρίας ο ασφαλισμένος εξετάζεται από δημόσια επιτροπή ετησίως. Εαν επιβεβαιωθεί το ποσοστό αναπηρίας του συνεχίζει να του παρέχονται οι παραπάνω παροχές.

7)Ο κίνδυνος μειώσεων στις συντάξεις

Οι συνταξιούχοι έχουν δεχτεί συνολικές περικοπές στις συντάξεις τους έως και 40% από το 2009 ενώ παρόμοια είναι και η κατάσταση με τα εφάπαξ που σε αρκετές φορές η μείωση ξεπέρασε το 70%, σε σχέση πάντα με το εφάπαξ που θα λάμβανε ο ασφαλισμένος προ κρίσης. Παράγοντες που επηρεάζουν και συνεχίζουν να επηρεάζουν είναι το έντονο δημογραφικό πρόβλημα, η μετανάστευση των νέων, η αδήλωτη εργασία καθώς και η συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας. Μειώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε μονομερώς από το ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα. Στην ιδιωτική σύνταξη το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ αποτελούν αμετάκλητο όρο εντός του συμβολαίου. Η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον ασφαλισμένο κάθε μήνα το ποσό της σύνταξης που έχει οριστεί στο συμβόλαιο και για όσα έτη έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Προσοχή ωστόσο μιας και στο σχεδιασμό πρέπει να γίνει πρόβλεψη και για την επίδραση του πληθωρισμού.

8)Πληθωρισμός

Όπως αναφέραμε παραπάνω η δημόσια σύνταξη έχει σαν βάση την εθνική σύνταξη που ορίζεται σε 384€ και επεκτείνεται με την αναλογική. Το ποσό της οποίας επηρεάζεται από τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου, το συνολικό ποσό των εισφορών του, τα αποθεματικά των ταμείων κ.α. Συνολικά δε θα ξεπερνά το 55 με 60% του μισθού προ συνταξιοδότησης. Ωστόσο και στο ποσό αυτό επιδρά το φαινόμενο του πληθωρισμού. Το παραπάνω συνδυαστικό ποσό της δημόσιας σύνταξης αποτελεί και μια σταθερά για τη σύνταξη την οποία δε μπορεί με ακρίβεια να επηρεάσει ο ασφαλισμένος. Αυτό παρατηρείται διότι με το νέο νομοσχέδιο οι εισφορές του ασφαλισμένου είτε σχετίζονται με το εισόδημά του (ελ επαγγελματιές), είτε με τα ένσημα (μισθωτοί) λόγω εξαρτημένης εργασίας, έτσι δεν τους δίνεται η επιλογή για εκούσια ενίσχυση της δημόσιας σύνταξης.

9)Μεταβίβαση σύνταξης

Στη δημόσια συνταξιοδότηση προβλέπεται μεταβίβαση ενός ποσοστού της σύνταξης του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου σε δικαιούχους όπως σύζυγοι και τέκνα υπό προϋποθέσεις (εισοδηματικές και ηλικιακές). Στην ιδιωτική ασφάλιση ωστόσο έχουμε 100% μεταβίβαση σε ορισμένους από τον ασφαλισμένο δικαιούχους δίχως όρους και άλλες προυποθέσεις.

10)Ρευστοποίηση συντάξιμων αποδοχών

Ένα πλεονέκτημα αποκλειστικά της ιδιωτικής σύνταξης είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο ενώ έχει συνταξιοδοτηθεί ιδιωτικά, να ρευστοποιήσει και να λάβει εφάπαξ το υπόλοιπο των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του. Αυτό το δικαίωμα προβλέπεται εντός του συμβολαίου και μπορεί να πραγματοποιηθεί δίχως οικονομικό αντίκτυπο για τον ασφαλισμένο, εξασφαλίζοντάς τον έτσι σε μια δύσκολη για εκείνον στιγμή.

11)Εισφορές

Μελανό σημείο ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως αναφέραμε με το νέο ασφαλιστικό νόμο οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες ρυθμίζονται βάση του εισοδήματος. Ο ασφαλισμένος δε μπορεί να επέμβει με σκοπό να αλλάξει το ποσοστό αυτό και το τελικό ποσό των εισφορών ανά μήνα. Στην ιδιωτική σύνταξη από την άλλη ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος το ποσό των εισφορών που μπορεί βιώσιμα να υποστηρίξει. Δεν δεσμεύεται από εισοδηματικά κριτήρια για τη σωστή επιλογή του ποσού της σύνταξης και των εισφορών. Κυρίως για την αποφυγή υπερβολών και τη διατήρηση ενός βιώσιμου προγράμματος που θα έχει όλα τα εχέγγυα να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

12) Φορολογία

Σήμερα οι συνταξιούχοι με εισόδηματα άνω των 5.900€ φορολογούνται κανονικά. Από την άλλη η ιδιωτική σύνταξη είναι αφορολόγητη, όπως αφορολόγητο παραμένει και το εφάπαξ. Κλείνοντας το άρθρο δε θα γράψουμε συμπεράσματα, αυτά τα βγάζει ο καθένας από μόνος του. Η τοποθέτησή μας είναι αυτή: Ο ασφαλισμένος μπορεί στην ήδη τροχοδρομημένη συνταξιοδοτική του πορεία που είναι η δημόσια σύνταξη να επεκτείνει τις απολαβές του. Αυτό ακριβώς το καταφέρνει μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ιδιωτική συνταξιοδότηση. Με το συνδυασμό αυτό χτίζει και επενδύει για το μέλλον του, απαλλάσσοντας τον εαυτό του από το άγχος της συνταξιοδότησης και επικεντρώνοντας τη προσοχή του στην εργασία του, την οικογένειά του και την επίτευξη των στόχων του στη ζωή.

Πηγή : www.insurancedaily.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Ευρωκλινική Παίδων: Το πιο φιλικό…νοσοκομείο

Σε ένα κόσμο όχι αγγελικά πλασμένο είναι μεγάλη ανακούφιση για τους γονείς να ξέρουν πως υπάρχει τουλάχιστον ένα νοσοκομείο αγγελικά πλασμένο για τα παιδιά τους και ταυτόχρονα φιλικό, ακόμα και στην πολύπαθη τσέπη τους.

Αποκτώντας πρώτη πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα την πιστοποίηση της TUV για την εξατομικευμένη παροχή φροντίδας, η Ευρωκλινική καθίσταται «νοσοκομείο φιλικό για τους ασθενείς» . Βάζει τα παιδιά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, δημιουργώντας το ιδανικό νοσοκομειακό περιβάλλον για λιλιπούτειους. 

Κοιτάζοντας τα στοιχεία…

Με  δυναμικότητα 47 κλινών και 100% πληρότητα τους χειμερινούς μήνες. Η καθημερινή προσέλευση στα επείγοντα περιστατικά φτάνει τα 50 παιδιά. Ακόμα 50 παιδιά στα εξωτερικά ιατρεία, με εξειδικευμένους γιατρούς για την πραγματοποίηση 17 ειδών λαπαροσκοπικών  επεμβάσεων σε μικρούς ασθενείς  και με κόστος νοσηλείας-που όταν δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ- διαμορφώνεται ενδεικτικά στα 190 ευρώ την ημέρα, η Ευρωκλινική Παίδων είναι σε όλα τα επίπεδα patient friendly.

Και την καθιστούν ακόμα πιο φιλική στα πιτσιρίκια τα διαδραστικά παιχνίδια, που κοσμούν τοίχους και δάπεδα. Στη νέα Ευρωκλινική Παίδων, τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων συνδέθηκαν με τον Οργανισμό Make a wish. Το νοσοκομείο να υιοθετεί την ευχή ενός 10χρονου αγοριού ναγνωρίσει από κοντά το ίνδαλμα του, τον διάσημο ποδοσφαιριστή Μessi.

Πηγή : www.insuranceworld.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

H νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τον επανέλεγχο και τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Με την ΠΟΛ.1090/2017 τροποποιείται η ΠΟΛ.1033/28.1.2016 σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1033/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

– Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη ΑΑΔΕ. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία, παράγει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α’ 331/1976), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ.1163/3.7.2013, όπως ισχύει.

Πριν την αντικατάστασή της είχε ως εξής:
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία, παράγει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων και δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ.1163/3.7.2013, όπως ισχύει.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1033/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

– «Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του προβλεπόμενου παραβόλου.».

Πριν την αντικατάστασή της είχε ως εξής:
Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ.
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1033/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

– «α) στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου π.δ.».

Πριν την αντικατάστασή της είχε ως εξής:
α) στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 237/1998
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1033/2016 προστίθενται δύο περιπτώσεις με στοιχεία γ’ και δ’ αντιστοίχως ως εξής:

– «γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβαση του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών εργασίμων ημερών,
δ) από τον κληρονόμο ή τους κληρονόμους, αν ο θανών ιδιοκτήτης του οχήματος απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της εκάστοτε διασταύρωσης και είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επ’ αυτού».

Στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1033/2016 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

– «Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται από την 14.7.2017 και εφεξής. Τυχόν εκδοθέντα παράβολα ακυρώνονται.».

Πηγή :www.asfalisinet.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Οδηγίες για τα ανασφάλιστα οχήματα από την Περιφέρεια Αττικής

Για τη διευκόλυνση των πολιτών και προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους, αναφορικά με τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα ανασφάλιστα οχήματα επισημαίνονται οι ακόλουθες κύριες αιτίες που δημιουργούν τις εσφαλμένες καταχωρήσεις στις βάσεις δεδομένων των συναρμόδιων υπουργείων. Όπως αυτές προκύπτουν από την μέχρι σήμερα προσέλευση των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.

Περίπτωση κλοπής οχήματος :

η οποία έχει δηλωθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί αντιστοίχως οι βάσεις δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής για τη δήλωση της κλοπής, ώστε να υπάρξει η σχετική καταχώρηση.

Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος :

λόγω ανακύκλωσής του με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος, Τηλ. 210 6899039, info@edoe.gr). Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής του οχήματος και να γίνει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής :

με παρέμβαση του οικείου Δήμου. Εάν το όχημα έχει παραληφθεί πριν την εφαρμογή του Π.Δ 116/2004, πρέπει στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας να υποβληθεί βεβαίωση του Δήμου ότι παρελήφθη το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας). Παρεδόθη στον (τότε) ΟΔΔΥ (νυν ΔΔΔΥ) και βεβαίωση του φορέα αυτού για το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) με την ένδειξη ότι εκποιήθηκε για διάλυση (SCRUP).

Περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος :

η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών (πωλητή – αγοραστή) αλλά δεν ολοκληρώθηκε.

Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (αγοραστή).

Πηγή :www.insurancedaily.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Οδική βοήθεια: Σύμμαχος του οδηγού!

Η οδική βοήθεια είναι αναγκαία στις καθημερινές μας μετακινήσεις. Μια απρόβλεπτη βλάβη πάντα θα εμφανιστεί την χειρότερη χρονική στιγμή, με ότι αυτό συνεπάγεται!

 

Οι περισσότεροι εξ ημών έχουν «μείνει» (κατά το κοινώς λεγόμενο) με το αυτοκίνητο μας, από μια απρόοπτη βλάβη. Βέβαια οι περισσότερες ιστορίες έχουν ευτυχές τέλος, μιας κι η οδική βοήθεια αποδεικνύεται σωτήρια σε περιπτώσεις βλαβών ή ατυχημάτων. Ενώ όμως για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν οδική βοήθεια, αυτό φαντάζει εύκολο, για τους υπόλοιπους που αφήνουν συνήθως τα πράγματα στην τύχη τους, μια απλή διαδρομή μετατρέπεται σε περιπέτεια.

Οδική βοήθεια: Σύμμαχος του οδηγού!

Τι είναι η οδική βοήθεια;

Η οδική βοήθεια, είναι μια από τις σημαντικότερες συμπληρωματικές καλύψεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου. Είναι ουσιαστικά μια κάλυψη η οποία διευκολύνει τον κάθε οδηγό σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί λόγω ατυχήματος ή βλάβης. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει τις δικές της παροχές και καλύψεις, κάτι που σημαίνει πως ο πελάτης θα πρέπει να ψάξει να βρει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες. Όμως στην πλειοψηφία των προγραμμάτων, ασφαλίζεται ένα συγκεκριμένο όχημα και η κάλυψη ισχύει ανεξάρτητα από τον εκάστοτε νόμιμο οδηγό του οχήματος. Επιπρόσθετα καλύπτονται και οι επιβάτες του οχήματος κατά τη στιγμή του ατυχήματος ή της βλάβης. Τέλος, εταιρείες οδικής βοήθειας, παρέχουν την υπηρεσία «Φροντίδα Ατυχήματος» και διάφορες άλλες νοσοκομειακές παροχές μετά από κάποια σύγκρουση. Η συγκεκριμένη κάλυψη προσφέρεται από συνεργαζόμενες (με την ασφαλιστική) εταιρείες, οι οποίες ασκούν ασκούν τον κλάδο οδικής βοήθειας.

Οδική βοήθεια: Σύμμαχος του οδηγού!

Πώς κάνουμε χρήση της υπηρεσίας οδικής βοήθειας;

Κάθε εταιρεία διαθέτει τον δικό της τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, με τον οποίο οι συνδρομητές της μπορούν και έρχονται σε επαφή, σε περιπτώσεις ανάγκης. Αν ο συνδρομητής της εταιρείας χρειαστεί βοήθεια, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, να αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και το ονοματεπώνυμο του. Σε κάθε περίπτωση ο οδηγός πρέπει να αναφέρει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν το συμβάν κι αν πρόκειται για ατύχημα ή βλάβη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο χρήστης να παραλείψει να αναφέρει τον αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν στο όχημα. Αυτό θα καθορίσει και το πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των επιβαινόντων (λόγω του περιορισμού στην μετακίνηση ατόμων, εντός του οχήματος της οδικής βοήθειας).

Οι παροχές που αξίζει να διαθέτει η Οδική σας Βοήθεια:

– Επί τόπου επιδιόρθωση.
– Μετάβαση σε συνεργείο της επιλογής μας.
– Κάλυψη των εξόδων παραμονής σε ξενοδοχείο.
– Εσωτερικό επαναπατρισμό του οχήματος.
– Κάλυψη των εξόδων επιστροφής του ασφαλισμένου και των επιβατών στον τόπο διαμονής τους.
– Ενοικίαση αυτοκινήτου.

Οδική βοήθεια: Σύμμαχος του οδηγού!

Τα ψιλά γράμματα κάνουν τη διαφορά!

Πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι αν δεν έχετε στο συμβόλαιό σας την υπηρεσία της οδικής βοήθειας και χρειαστεί να την καλέσετε, τότε όλες οι εταιρείες σχεδόν απαιτούν την καταβολή κάποιου αντίτιμου, που διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, ή μπορεί να απαιτηθεί σύναψη συμβολαίου για 3 ή 6 μήνες.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, στην οποία γίνεται χρήση οδικής βοήθειας, ίσως να απαιτηθεί από την εταιρεία κάποια έξτρα χρέωση. Αυτές οι περιπτώσεις ανάγονται σε καταστάσεις όπου κάποιος μείνει από βενζίνη ή ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο του σε υπόγειο parking κ.α. Τέλος υπάρχουν περιπτώσεις, όπου λόγω κακής κατάστασης του αυτοκινήτου τους, ορισμένοι κάνουν χρήση της οδικής βοήθειας αρκετά συχνά. Σε αυτή την κατηγορία ιδιοκτητών αυτοκινήτων, αρκετές εταιρείες έως και σήμερα επέβαλλαν πέναλτι, κάτι που μεταφράζεται σε έξτρα χρέωση.

Οδική βοήθεια: Σύμμαχος του οδηγού!

Οδική βοήθεια στο εξωτερικό

Οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες οδικής βοήθειας στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά συνιστούμε στους ασφαλιζόμενους, πριν από κάθε ταξίδι να έρχονται σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο για να εξακριβώνουν ποια κάλυψη έχουν για ταξίδι στο εξωτερικό. Μιας και για λόγους προσιτού κόστους, τα περισσότερα συμβόλαια καλύπτουν την επικράτεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειαστεί να κάνετε μια επέκταση της υπηρεσίας της οδικής βοήθειας στο συμβόλαιό σας για το ταξίδι σας στο εξωτερικό.

Πηγή : www.nextdeal.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Κάνε ποδήλατο… Ζήσε περισσότερο με ασφάλεια και ασφάλιση

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενεργητικότητα και ζωντάνια. Αποφασίστε να αλλάξετε μία καθημερινή συνήθειά σας για να ζήσετε καλύτερα. Πηγαίνετε στη δουλειά σας με το ποδήλατο. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Γλασκώβη και δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, το να κάνετε ποδήλατο για να πάτε στη δουλειά μπορεί σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο.

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης μελέτησαν 264.337 συμμετέχοντες χωρίζοντάς τους σε δύο ομάδες.Αυτούς που πήγαιναν στη δουλειά με ποδήλατο και αυτούς που πήγαιναν με το αυτοκίνητο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Καταγράφοντας στοιχεία τους μετά από πέντε χρόνια συνειδητοποίησαν ότι όσοι έκαναν ποδήλατο μέχρι να φτάσουν στη δουλειά τους είχαν 40% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακά προβλήματα, καρκίνο ή να πεθάνουν από κάποια αρρώστια. Σκεφτείτε το και απολαύστε το τερπνόν μετά του ωφελίμου γυμναστείτε για να πάτε στη δουλειά αλλά φροντίστε κιόλας να το απολαύσετε.

Σκεφτείτε τις επιλογές που έχετε για να φτάσετε στον προορισμό σας και επιλέξτε αυτή που θα σας κάνει να αισθανθείτε πιο όμορφα. Αξιοποιήστε μία δυνατότητα που θα σας κάνει ψυχή τε και σώματι υγιή.

Μην ξεχάσετε:

 • Ασφάλεια: Τηρήστε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Φορέστε πάντα κράνος, έχετε πάντα νερό και φώτα που λειτουργούν.
 • Ασφάλιση: Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική είναι η ασφάλισή σας που καλύπτει τόσο εσάς όσο και το ποδήλατό σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα SAFEBIKE της Interlife που διατίθεται μέσω της Daedalus που καλύπτει ποδήλατα πόλης και mountain για ζημιές που μπορεί να πάθει σε ένα ατύχημα το ποδήλατό σας, για ζημιές που μπορεί να προκαλέσετε σε τρίτους, για την πιθανότητα να σας το κλέψουν και για φροντίδα ατυχήματος. Το πρόγραμμα καλύπτει ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών.

Το πρόγραμμα παρέχει τις εξής καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους έως 50.000 ευρώ.
 • Ολική κλοπή έως 3.000 ευρώ.
 • Ίδιες ζημιές ποδηλάτου έως 3.000 ευρώ.
 • Απώλεια ζωής 10.000 ευρώ.
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα 10.000 ευρώ.
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1.000 ευρώ.
 • Οδοντιατρικά έξοδα 500 ευρώ, οπτικά έξοδα 500 ευρώ.
 • Νοσοκομειακό επιδομα 15 ευρώ την ημέρα και άμεση φροντίδα ατυχήματος.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι για ποδήλατα από 100-150 ευρώ τα ασφάλιστρα είναι 40 ευρώ και για ποδήλατα από 801-1.000 ευρώ είναι 75 ευρώ.

Πηγή : www.insurancedaily.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

10 λόγοι που απέτυχε η έφοδος για τα ανασφάλιστα.

Δεν ήταν λίγοι οι λόγοι για τους οποίους η προσπάθεια εντοπισμού  για τα ανασφάλιστα ΙΧ οχήματα οδηγήθηκε τελικά σε φιάσκο. Παρά τις φιλότιμες  προθέσεις της ασφαλιστικής αγοράς και του υπουργείου Οικονομίας να πληρώσουν οι ανασφάλιστοι οδηγοί το πρόστιμο των 250 ευρώ και να ασφαλιστούν. Τα εμπόδια που προκάλεσαν την αναστολή εφαρμογής του μέτρου έως και τις 14 Ιουλίου ήταν 10!

 Μάλιστα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, εφόσον από τη λίστα των ανασφάλιστων οχημάτων αφαιρεθούν όλες οι περιπτώσεις που ακολουθούν, εύκολα διαπιστώνεται ότι ο αριθμός του 1,1 εκατ. ΙΧ που λέγεται ότι κυκλοφορούν χωρίς σήμα ασφάλισης, μειώνεται δραματικά.

 Ποιοι ήταν λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους η όλη προσπάθεια οδηγήθηκε σε αδιέξοδο;

Όπως μας εξηγούν παράγοντες της αγοράς:

–       Υπήρξαν τρεις εντελώς διαφορετικές βάσεις δεδομένων οι οποίες τελικά δεν «κούμπωσαν» με ασφάλεια. Της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με 5,5 εκατ. καταχωρήσεις ασφαλισμένων οχημάτων. Του υπουργείου Μεταφορών με 8 εκατ. καταχωρήσεις κυκλοφορούντων οχημάτων, άλλα της Εφορίας της οποίας οι καταχωρήσεις επίσης ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτών της ΕΑΕΕ.

–       Πολλά από τα ανασφάλιστα οχήματα ήταν παροπλισμένα λόγω κληρονομικών διαφορών (υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες οι διαθήκες που παραμένουν σε εκκρεμότητα).

–       Το σύστημα δεν αναγνώρισε τα παρατημένα δίκυκλα.

–       Το σύστημα δεν αναγνώρισε τα δίκυκλα τα οποία ήταν υπό την «κατοχή» συνεργείων. Πρόκειται για μηχανάκια που είτε είχαν αγοραστεί, είτε είχαν απλά δοθεί από τους κατόχους τους για ανταλλακτικά.

–       Ζήτημα τέθηκε και με τα κλεμμένα ή τα παρατημένα ΙΧ ή δίκυκλα (υπολογίζονται σε 200.000).

–       Το σύστημα δεν αναγνώρισε και έναν αριθμό οχημάτων που ήταν προς διάλυση.

–       Στη λίστα των ανασφάλιστων βρέθηκαν και αρκετές χιλιάδες εταιρικά οχήματα που ήταν σε διαδικασία απόσυρσης. Διαδικασία η οποία ωστόσο απαιτεί κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθεί.

–       Ως ανασφάλιστα χαρακτηρίσθηκαν και περίπου 50.000 με 80.000 οχήματα τα οποία βρίσκονται σε μάντρες παραμένοντας για φύλαξη έως και την πώλησή τους, διαθέτοντας τέλη κυκλοφορίας ή και πινακίδες δίχως στο μεταξύ να έχουν μεταβιβαστεί από τους κατόχους τους.

–       Ανασφάλιστα θεωρήθηκαν και όσα οχήματα εκτελωνίσθηκαν από τις εταιρείες εισαγωγής. Όχι για να πουληθούν αλλά για να επιτευχθούν οι στόχοι πωλήσεων και να καταβληθούν τα μπόνους.

–       Ορισμένοι ασφαλίσθηκαν κυριολεκτικά στο παρά πέντε της 16ης Ιουνίου, οπότε το σύστημα δεν πρόλαβε να ενημερωθεί σχετικά

Πηγή : http://insuranceworld.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Νέο παιδικό πρόγραμμα Υγείας από την Interlife

Με χαμηλό ετήσιο κόστος προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών

Ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα το KINDER CARE 99 δημιούργησε και προωθεί στην αγορά η Interlife Ασφαλιστική. Λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματος μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Με κίνητρο την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες των ανθρώπων που πλήττονται περισσότερο.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο που προσφέρει αξία τόσο στους ασφαλιζόμενους όσο και στην κοινωνία συνολικά. Αντανακλά το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας αφού παρέχει στους γονείς τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα για να προασπίσουν το πολυτιμότερο αγαθό, την Υγεία.

Με ετήσιο κόστος μόνο 99€
(8,25€ μηνιαίως) προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών. Με πρόσβαση σε συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές (Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ΙΑΣΩ Παίδων) που παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών.
Το νέο πρόγραμμα Kinder CARE 99 εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα υγείας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Παρέχεται σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών, ενώ ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών.
Το Πρόγραμμα Kinder CARE 99, όπως όλα τα προγράμματα της Interlife, διατίθεται πανελλαδικά μέσω του δικτύου των 1.700 ασφαλιστικών συνεργατών της εταιρίας. Για να προσφέρει τη σιγουριά και την ασφάλεια στην Υγεία που χρειάζεται κάθε οικογένεια.

Πηγή : www.xronos.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Οι οδηγίες που ακολουθείτε όσοι έχετε “ανασφάλιστο”

Το κείμενο που σας παραθέτουμε περιλαμβάνει ακριβώς όλες τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που έχετε κάποιο από τα οχήματά σας ανασφάλιστο.

Δείτε αναλυτικά το μήνυμα που συνοδεύει το πρόστιμο και την ειδοποίηση για την ασφάλιση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , (ΑΑΔΕ) και τις οδηγίες που δίνει προς τα “ανασφάλιστα οχήματα”

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Username : – Ονοματεπώνυμο : –

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο www.aade.gr

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση με την παρούσα επιστολή του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

 • Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση που το έχετε ασφαλίσει. Εκεί θα φροντίσουν να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες.
 • Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. . Προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά* θα μπορέσετε να αποφύγετε το πρόστιμο.

*Βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών (Π.Υ.Μ.), στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.

 • Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Π.Υ.Μ.
 • Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης
 • Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
 • Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο».

Πηγή : www.asfalisinet.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

 

Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Η Ιντερσαλόνικα διακρίνεται στα Energy Mastering Awards 2017

Στα Energy Mastering Awards 2017  διακρίθηκε ο όμιλος Ιντερσαλόνικα σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο Αυτοκινήτου.  Σε μια κατάμεστη αίθουσα, την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, περισσότερα από 200 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Υπουργείων, Δημόσιων Φορέων, καθώς και δημοσιογράφοι, παρακολούθησαν την απονομή των βραβείων για τις καλύτερες πρακτικές ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονόμησης και αειφορίας στην Ελλάδα.

Τα energy awards , παρουσίασε η δημοσιογράφος Αθηναΐς Νέγκα. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων, Δρ Γιώργος Αγερίδης, στην εισαγωγική ομιλία του, υπογράμμισε πως η θερμή ανταπόκριση των εταιρειών ηγετών της ελληνικής αγοράς στα Energy Mastering Awards 2017 αποδεικνύει πως η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί πολύ σημαντική υπόθεση, αφού «η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και την αποδοτική χρήση των πόρων είναι σίγουρη επένδυση για το μέλλον που αποφέρει τεκμηριωμένα οικονομικά οφέλη, αλλά και συμβάλλει στην περιβαλλοντική αειφορία».

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα έργα net-metering (Φ/Β) συνολικού μεγέθους 400kW στα κεντρικά κτήριά του στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ταυτόχρονα έχει προμηθευτεί 15 ηλεκτρικά οχήματα Smart τα οποία και χρησιμοποιεί για εσωτερικές μετακινήσεις των υπαλλήλων.

Έτσι έχει καταφέρει να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα κατά 50%. Παράλληλα αναβαθμίζει όλα τα φορτηγά – πλατφόρμες της οδικής βοήθειας με νέα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και μειώσεως των ρύπων. Έτσι αντικατοπτρίζουν το επίπεδο τεχνολογίας και ανταπόδοσης της ποιοτικής εξυπηρέτησης που αξίζει σε όλους όσους στηρίζουν τον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.  Επιπρόσθετα ο Όμιλος έχει υιοθετήσει εσωτερικά ηλεκτρολογικά αυτοματοποιημένα συστήματα καταγραφής της ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτά διαχειρίζεται καλύτερα τις ανάγκες του και λαμβάνει γνώση των φορτίων που κάνει χρήση. Αποτέλεσμα αυτών είναι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ποσοστό του 70% στα κεντρικά σε Θεσσαλονίκη – Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης. Επιπλέον εξοικονόμηση έχει προσφέρει και η αλλαγή όλων των λαμπτήρων του Ομίλου με τελευταίας τεχνολογίας LED.

Συνέπεια αυτών είναι η μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα κατά 60% ή αλλιώς η εξοικονόμηση ρύπων CO2 κατά 400kgr ετησίως. Όλα τα παραπάνω υιοθετούνται και ευαισθητοποιούν τους 830 ανθρώπους του Ομίλου όπως και τους 1.000.000 ασφαλισμένους και πελάτες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ οι οποίοι ακολουθούν τις πρακτικές του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τόσο μέσω του προγράμματος net metering όσο και άλλων εφαρμογών οι οποίες μειώνουν την δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος και προσφέρουν δυνατότητες για ένα καλύτερο αύριο.  Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ εκτός από υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει συνεχώς αυξανόμενη απασχόληση σε όλη την χώρα και ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Ταυτόχρονα αισθάνεται έντονα την κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής όλων.

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις

Στα βραβεία συμμετείχαν και βραβεύθηκαν εταιρείες από ένα ευρύ επιχειρηματικό φάσμα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Άλλοι όμιλοι και επιχειρήσεις όπως οι:  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, WATT+VOLT, OTE ESTATE, OTE-COSMOTE, ENERFIL esco, EUROBANK PROPERTY SERVICES, GREEN COLA,  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ILS LIGHTING & CITY APPLICATIONS – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δήμος Αγ. Δημητρίου – Όμιλος ΟΤΕ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ CABLEL – REDEX S.A., ΑΒ Βασιλόπουλος, Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.  ‘’Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε.’’, Τhrace Plastics Pack (Εργοστάσιο Ιωαννίνων) και Vodafone έδωσαν το παρών, απέσπασαν βραβεία και απέδειξαν ότι το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου αναζητά και διευρύνει τους ορίζοντές του ενεργειακά.

Πηγή : www.insurancedaily.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies