Κατηγορίες
Σελίδα Νέα

Παλιώνουν ανασφάλιστα τα σπίτια στην Ελλάδα

Οι κατοικίες είναι εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές, σε ζημιές από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα καθώς και σε ζημιές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως κακόβουλες ενέργειες, κλοπές, διαρρήξεις κ.ά.

της Σοφίας Τσιλιμπουνίδου, Προισταμένης του Τομέα Τυποποιημένων και Bancassurance  της Διεύθυνσης Πυρός και Τεχνικών Ασφαλίσεων στην Εθνική Ασφαλιστική

Συνεπώς, υπάρχει ουσιώδης ανάγκη για την εξασφάλισή τους και ένας τρόπος είναι να ασφαλίζονται. Αφού σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος η ανακατασκευή τους ή η αντικατάστασή τους απαιτεί κονδύλια. Που πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα από τους ιδιοκτήτες τους. Ανάλογα με το εάν είναι κάποιος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, η έκθεση στον κίνδυνο είναι διαφορετική. Αφού ο ενοικιαστής ανησυχεί περισσότερο για το περιεχόμενο του διαμερίσματος διότι αφορά δική του ιδιοκτησία και λιγότερο για την κατοικία καθαυτή. Οπωσδήποτε, και οι δύο αναζητούν ασφάλιση έναντι της φωτιάς, η οποία αποτελεί αρχέγονο φόβο του ανθρώπου. Ωστόσο, οι κατοικίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές. Σε αυτό συντελούν πέραν των γεωμορφολογικών συνθηκών της χώρας μας και αρκετοί άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αναπόφευκτη αύξηση των ζημιών. Όπως η πληθυσμιακή αύξηση, η αστυφιλία, η κατοίκηση περιοχών εκτε θειμένων σε καταστροφές καθώς και η κλιματική αλλαγή.

Σημειώνουμε ότι, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους πίνακες του “World Disaster Report 2016”, όταν αναφερόμαστε σε φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη εννοούμε θύελλα/καταιγίδα, πλημμύρες και τυφώνες. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου ο σεισμός αποτελεί τον πρωταρχικό κίνδυνο. Οι σεισμοί στις Αλκυονίδες (1981), της Καλαμάτας (1986), των Γρεβενών-Κοζάνης (1995), ο σεισμός της Πάρνηθας (1999) κ.ά., έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 100% σεισμικά ασφαλείς περιοχές. Άλλωστε, η χώρα μας κατέχει την έκτη θέση επικινδυνότητας από άποψη σεισμικότητας παγκοσμίως. Οπότε είναι βάσιμος ο φόβος ότι θα έχουμε ισχυρούς σεισμούς και στο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το περίπου 10% των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν συνάψει ασφαλιστήρια Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων και μόνο μέρος αυτών ασφαλίζονται για Σεισμό.

* Οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις από τους ασφαλιστές τους και από τις ασφαλιστικές*

Επιπλέον, η ηλικία των κτισμάτων επιτείνει την επικινδυνότητά τους καθότι τα κτίρια στην Ελλάδα τείνουν να γερνούν. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τα κτίσματα κατασκευής μετά το 1986 υπολογίζονται στο 20% του συνόλου των κτισμάτων. Ενώ τα κτίσματα κατασκευής μετά το 1995, άρα κτισμένα βάσει εκσυγχρονισμένου αντισεισμικού κανονισμού, αποτελούν μόνο το 6% του συνόλου. Η πλειονότητα των κτιρίων –περίπου τα μισά– είναι κατασκευής μεταξύ 1959-1984 και σε περίπτωση ισχυρού σεισμού αναμένεται, σε σχέση με τα νεότερα, να παρουσιάσουν υψηλότερη τρωτότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η επιβάρυνση των οικοδομών λόγω ηλικίας και γήρανσης, φθορών, ελλιπούς συντήρησης και ακατάλληλων παρεμβάσεων κ.λπ., τις καθιστά έκθετες και σε άλλους κινδύνους εκτός του σεισμού. Όπως στον κίνδυνο της διάρρηξης σωληνώσεων, που αναπόφευκτα επιφέρει ζημιές αλλά και σε αυτόν καθ’ εαυτό τον κίνδυνο της φωτιάς αφού εν γένει η αντοχή τους είναι εξασθενημένη.

Η κάλυψη αυτή αφορά τη ρήξη των ίδιων των σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης/ψύξης και αποχέτευσης. Αλλά και τις άμεσες συνέπειες της ρήξης στα ασφαλιζόμενα και στο περιεχόμενο. Οι ασφαλιστικές αναθεωρούν την πολιτική τους και προσφέρουν πιο διευρυμένη έκταση κάλυψης για το συγκεκριμένο κίνδυνο. Η πλημμύρα είναι επίσης ένας υπαρκτός κίνδυνος για τις κατοικίες. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν παρατηρούνται αυξημένες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, λόγω κλιματολογικών αλλαγών, ενώ οι μέσες τιμές βροχόπτωσης στην Ελλάδα είναι μικρές, παρουσιάζονται περιοδικά φαινόμενα μεγάλης έντασης βροχοπτώσεων. Οι οποίες και λόγω έλλειψης υποδομών επιφέρουν μαζικά ζημιογόνα περιστατικά.

* Η ηλικία των κτισμάτων επιτείνει την επικινδυνότητά τους καθότι τα κτίρια στη χώρα μας τείνουν να γερνούν*

Επιπλέον, οι πελάτες ζητούν να καλυφθούν και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Που πιθανόν να πληγούν από βραχυκύκλωμα, αλλά και για ζημιές στις ίδιες τις ηλεκτρικές τους συσκευές. Οι ασφαλιστικές αναθεωρούν την πολιτική ανάληψής τους και εξετάζουν την παροχή κάλυψης των ηλεκτρικών βλαβών των λευκών συσκευών των κατοικιών. Τέλος, λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας στον πληθυσμό. Κάτι που κάνει δημοφιλείς τις καλύψεις κλοπής και πολιτικών ταραχών. Οι ασφαλιστικές ανταποκρινόμενες στην ανάγκη αυτή παρέχουν επιπλέον και την κάλυψη της ληστείας. Η τάση των ασφαλιστικών είναι να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών τους. Επιδιώκουν να δημιουργούν κατανοητά ασφαλιστήρια, φιλικά προς τον ασφαλιζόμενο. Δυστυχώς, λόγω της νομοθεσίας αλλά και κανονιστικών διατάξεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να προσαρμόζουν τα κείμενά τους, τα οποία πολλές φορές δεν είναι εύκολα κατανοητά. Για αυτόν το λόγο, οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις από τους ασφαλιστές τους και από τις ασφαλιστικές.

Η κατοικία ασφαλίζεται συνήθως μέσω τυποποιημένων προϊόντων που προωθούνται στην αγορά μέσω πακέτων ασφάλισης. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν μεταξύ αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και την οικονομική τους ευχέρεια. Οι ασφαλιστικές από την άλλη έχουν μεγάλη εμπειρία στον κλάδο αυτό. Ο οποίος άλλωστε αποτελεί σημαντικά μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου των περισσοτέρων από αυτές και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν παραμετροποίηση. Τόσο των παροχών όσο και των ασφαλίστρων ανάλογα με την ύπαρξη μέτρων προστασίας, αλλά και με το έτος κατασκευής των οικοδομών κ.ά.

Ως τυποποιημένο προϊόν, είναι εύκολο να προωθηθεί μέσω διαδικτύου. Άλλωστε η δυνατότητα αυτή παρέχεται από πολλές ασφαλιστικές. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών αναγκών των πελατών ανά περίπτωση, η ασφάλιση μέσω διαδικτύου συνήθως δεν προτιμάται. Για το λόγο αυτόν, λίγοι είναι οι πελάτες που καταφεύγουν στο διαδίκτυο για να συνάψουν ασφαλιστήριο κατοικίας ενώ στρέφονται ακόμη στις παραδοσιακές μεθόδους πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για το κόστος ασφάλισης κατοικίας, μπορεί να ανατρέξει σε εξειδικευμένα sites που παρέχουν σχετική αναλυτική πληροφόρηση. Ωστόσο, αυτοί που στρέφονται για την ασφάλισή τους σε παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες, κατά βάση συμβουλεύονται διαμεσολαβητές.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσαρμόζονται συνεχώς….

Στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία, αναπροσαρμόζοντας την ανάληψη των κινδύνων στα νέα δεδομένα. Προς το παρόν, παράγοντας παραμετροποίησης του κινδύνου είναι η ύπαρξη συναγερμού συνδεδεμένου με κέντρο λήψης σημάτων. Δεν υπάρχει παραμετροποίηση για τις εφαρμογές μέσω βιντεοκλήσεων με τη βοήθεια των οποίων ενημερώνεται ο ασφαλιζόμενος για φωτιά ή για διαρροή στην κατοικία του, αφού ακόμα ο συγκεκριμένος τρόπος ενημέρωσης δεν είναι ευρέως διαδεδομένος στην Ελλάδα. Θεωρούμε ωστόσο, ότι με την εφαρμογή αυτή θα περιορίζεται η έκταση πιθανής ζημιάς και όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται τότε θα φέρει αναπόφευκτα επιρροές και στην ανάληψη των κινδύνων κατοικίας.

Πηγή : asfalistikomarketing.gr

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και στο Facebook κάνοντας click στο @livas.asfaleies

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *