Ασφάλεια Μηχανής

Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς, σας δίνουμε τη δυνατότητα, συγκρίνοντας τιμές και καλύψεις, να επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε στο χαμηλότερο δυνατό
κόστος σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας…

 
Τιμολόγηση 6μήνου

Έως 50cc
33 €
51 – 125cc
44 €
126 – 250cc
55 €
251 – 500cc
65 €
501 και άνω
74 €