Ασφάλεια Κατοικίας

Με τα ολοκληρωμένα προγράμματα για την ασφάλιση της κατοικίας σας, εξασφαλίζετε πλήρη κάλυψη και προστασία της ακίνητης περιουσίας σας από κάθε είδους κίνδυνο, φυσικό ή μη.

Επίσης θα βρείτε το πιο χαμηλό rate σε ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά σε ότι αφορά την ενυπόθηκη κατοικία σας σε προγράμματα που περιλαμβάνουν όλες τις καλύψεις που υποχρεούστε να προσκομίσετε σε οποιαδήποτε τράπεζα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ